MÔ TƠ DẦM BIÊN

Chi tiết sản phẩm

MÔ TƠ DẦM BIÊN

Công suất : 0.5 kW ~ 5.5 kW

Tỷ suất truyền : 1/12.12 - 1/16.3 - 1/20.26

Từ khóa liên quan "MÔ TƠ DẦM BIÊN"

   

Sản phẩm cùng nhóm "CẦU TRỤC"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập