PALĂNG ĐIỆN CÁP LOẠI HAI MÓC "LGM" - HÀN QUỐC

Chi tiết sản phẩm

PALĂNG ĐIỆN CÁP LOẠI HAI MÓC "LGM" - HÀN QUỐC

Tải trọng : 10/3 tấn ~ 30/10 tấn

Nâng cao : 6 mét ~ 100 mét

Loại 1 tốc độ / loại 2 tốc độ

Từ khóa liên quan "PALĂNG ĐIỆN CÁP LOẠI HAI MÓC "LGM" - HÀN QUỐC"

   

Sản phẩm cùng nhóm "PALĂNG"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập