PALĂNG ĐIỆN XÍCH LOẠI CÓ CON CHẠY HIỆU SAM SUNG

Chi tiết sản phẩm

PALĂNG ĐIỆN XÍCH LOẠI CÓ CON CHẠY HIỆU SAM SUNG

Tải trọng : 250 kg ~ 10 tấn

Nâng cao : 3 mét ~ 60 mét

Loại 1 tốc độ / loại 2 tốc độ

THÔNG SỐ KỶ THUẬT PALĂNG ĐIỆN XÍCH :

 

 

 

Mã hàng

 

Tải trọng

(tấn)

Chiều cao nâng (m)

Công suất môtơ nâng (kW)

Tốc độ nâng hạ (m/phút)

Công suất ngang (kW)

Tốc độ chạy ngang (m/phút)

Khoảng cách ngắn nhất giữa con chạy và móc (mm)

 

Xích tải (mm)

 

Dầm I (mm)

 

Trọng lượng (kg)

SMT-S250

 

0,25

4

0,21

0,42

3,5

7

0,33

 

16,7

 

490

5,0x1

75 ~ 125

58

SMT-S490

0,49

4

0,42

3,5

0,33

16,7

490

5,0x1

5,0x2

75 ~ 125

60

SMT-S500

0,5

4

0,92

7,0

0,33

16,7

490

5,0x1

5,0x2

75 ~ 125

60

SMT-S(D)500

0,5

4

1,25/0,63

9,0/4,5

0,33

16,7

500

7,1x1

 

75 ~ 125

105

SMT-S(D)1000

1,0

4

1,25/0,63

5,8/2,9

6,4/3,2

0,33

16,7

500

7,1x1

 

75 ~ 125

105

SMT-S(D)1250

1,25

4

1,7/0,85

5,8/2,9

6,4/3,2

0,33

16,7

500

7,1x1

 

75 ~ 125

105

SMT-S(D)1500

1,5

4

2,1/1,05

6,7/3,3

7,3/3,7

0,33

15,8

530

8,0x1

 

100 ~ 150

115

SMT-S(D)1800

1,8

4

1,25/0,63

2,9/1,5

 

0,33

15,8

580

7,1x2

 

100 ~ 150

115

SMT-S(D)2000

2,0

4

1,25/0,63

2,9/1,5

 

0,33

15,8

580

7,1x2

 

100 ~ 150

115

SMT-S(D)2500

2,5

4

1,7/0,85

2,9/1,5

3,2/1,6

0,33

15,8

580

7,1x2

 

100 ~ 150

115

SMT-S(D)3000

3,0

4

2,1/1,05

3,3/1,7

3,7/1,8

0,33

15,8

650

8,0x2

 

100 ~ 150

120

SMT-S(D)3000

3,0

4

2,9/1,45

5,0/2,5

 

0,33

13,3

810

11,2x1

 

100 ~ 150

175

SMT-S(D)5000

5,0

4

2,9/1,45

2,5/1,3

 

0,33

13,3

1070

11,2x2

 

125 ~ 175

275

SMT-S(D)7500

7,5

4

2,9/1,45

1,7/0,8

 

0,43

10,8

1280

11,2x3

 

125 ~ 175

480

SMT-S(D)10000

10,0

4

2,9/1,45

1,3/0,6

 

0,83

10,8

1280

11,2x4

 

125 ~ 175

640

 

Từ khóa liên quan "PALĂNG ĐIỆN XÍCH LOẠI CÓ CON CHẠY HIỆU SAM SUNG"

   

Sản phẩm cùng nhóm "PALĂNG"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập