PALĂNG ĐIỆN XÍCH SAM SUNG

Chi tiết sản phẩm

PALĂNG ĐIỆN XÍCH SAM SUNG

Tải trọng : 250 kg ~ 10 tấn

Nâng cao : 3 mét ~ 60 mét

THÔNG SỐ KỶ THUẬT PALĂNG ĐIỆN XÍCH :

 

 

 

Mã hàng

 

Tải trọng

(tấn)

Chiều cao nâng (m)

Công suất môtơ nâng (kW)

Tốc độ nâng hạ (m/phút)

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 móc (mm)

 

Xích tải (mm)

 

Trọng lượng (kg)

SMO-S250

 

0,25

4

0,21

0,42

3,5

7

430

5,0x1

32

SMO-S490

0,49

4

0,42

3,5

430

5,0x1

5,0x2

37

SMO-S500

0,5

4

0,92

7,0

430

5,0x1

5,0x2

37

SMO-S(D)500

0,5

4

1,25/0,63

9,0/4,5

495

7,1x1

 

65

SMO-S(D)1000

1,0

4

1,25/0,63

5,8/2,9

6,4/3,2

495

7,1x1

 

65

SMO-S(D)1250

1,25

4

1,7/0,85

5,8/2,9

6,4/3,2

495

7,1x1

 

65

SMO-S(D)1500

1,5

4

2,1/1,05

6,7/3,3

7,3/3,7

525

8,0x1

 

75

SMO-S(D)1800

1,8

4

1,25/0,63

2,9/1,5

 

575

7,1x2

 

80

SMO-S(D)2000

2,0

4

1,25/0,63

2,9/1,5

 

575

7,1x2

 

80

SMO-S(D)2500

2,5

4

1,7/0,85

2,9/1,5

3,2/1,6

575

7,1x2

 

80

SMO-S(D)3000

3,0

4

2,1/1,05

3,3/1,7

3,7/1,8

645

8,0x2

 

85

SMO-S(D)3000

3,0

4

2,9/1,45

5,0/2,5

 

830

11,2x1

 

120

SMO-S(D)5000

5,0

4

2,9/1,45

2,5/1,3

 

1190

11,2x2

 

220

SMO-S(D)7500

7,5

4

2,9/1,45

1,7/0,8

 

1550

11,2x3

 

390

SMO-S(D)10000

10,0

4

2,9/1,45

1,3/0,6

 

1550

11,2x4

 

550

 

Từ khóa liên quan "PALĂNG ĐIỆN XÍCH SAM SUNG"

   

Sản phẩm cùng nhóm "PALĂNG"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập